ข้อมูลการรับประกัน

เพื่อความสบายใจ เรามอบการรับประกันจากผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา หากคุณต้องการเคลมประกัน โปรดติดต่อเรา และเราจะแนะนำขั้นตอนให้แก่คุณ

ด้านล่างคือรายละเอียดของความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และลิงค์สำหรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ และตรวจสอบว่าคุณเคยลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใดบ้าง เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับเรา เพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณจำเป็นต้องติดต่อเรา

ปุ่ม ลงทะเบียนสินค้า 

เงื่อนไขการรับประกันของสินค้า AUKEY

การรับประกันนี้ครอบคลุมอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ AUKEY ที่จำหน่ายโดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก AUKEY เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการรับประกัน

การรับประกันจะรับประกันให้ลูกค้า นับจากวันที่ซื้อสินค้าไป โดยสิ่งที่ต้องแนบในการเคลมสินค้ามีดังนี้

 1. หลักฐานการสั่งซื้อสำเร็จที่ระบุวันสั่งซื้อชัดเจน เช่น ใบเสร็จรับเงิน
 2. สินค้าต้องมี Void Serial ของสินค้าแปะอยู่บนกล่อง/หรือเป็นแพคเกจใหม่ของOfficial
 3. กล่องสินค้า และอุปกรณ์ภายในกล่อง ต้องอยู่ครบ *ถ้าไม่มี จะไม่มีสิทธิ์รับประกัน

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. สินค้ารับประกัน 24 เดือน ลูกค้าจำเป็นต้องนำสินค้าเข้าเคลมกับตัวแทนจำหน่ายของทาง AUKEY ประเทศไทย
 2. AUKEY ประเทศไทยทำหน้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชำรุดในขั้นตอนสุดท้ายจากตัวแทนจำหน่าย หรือ ส่งเรื่องให้ทาง AUKEY สำนักงานใหญ่ เพื่อตรวจสอบในบางกรณีเท่านั้น
 3. บริษัทจะทำการเคลมสินค้าใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจาก กล่องสินค้า Sticker Void บนกล่องสินค้า เท่านั้น
 4. บริษัทจะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตฐาน กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจากตัวสินค้าเอง ซึ่งมิได้เกิดจากการ หัก คด งอ หรือ โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก
 5. ในกรณีสินค้ามีข้อพกพร้องทางการผลิต ตำหนิต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ช่องเสียบเบี้ยว หรือ อื่นๆ หากลูกค้าไม่ทำการแจ้งเปลี่ยนภายใน 30 วัน ถือว่าลูกค้ายอมรับใน ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายหลังได้
 6. การประกันสินค้านี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่น connector, สาย Micro USB ที่มากับตัวสินค้า ยกตัวอย่างเช่น สาย Micro USB ที่แถมมาในกล่องปลั๊กรุ่นต่างๆ
 7. ทางบริษัท เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีต้องให้ลูกค้ารอส่งซ่อมสินค้า และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบ พร้อมกล่อง พร้อมทั้งใบเสร็จ

 

 1. หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯจะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลม หรือรับเคลมตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกาหนดเท่านั้น
 2. เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานดังต่อไปนี้ความผิดปกติจากการใช้งานที่ผิดปกติ หรือ ไม่ถูกต้อง

– มีสภาพที่ไม่ควรเกิดจากการใช้งานปกติ เช่น คราบน้ำ ตะไคร่น้ำ สนิม

– เกิดอุบัติเหตุ เช่น ตก หล่น กระแทก

– สภาพผิดปกติไปจากรูปทรงเดิม เช่น รอยบุบ รอยขีดข่วน ถลอก แตกหัก บิ่น งอ

– วัสดุฉนวนของสายไฟต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยชำรุดจากการใช้งานผิดวิธี

– ขั้วของสายไฟต้องไม่มีการ บิด งอ หรือ เอียงไปจากสภาพร้อมใช้งานปกติการแกะ หรือ เปิดสินค้าออกซ่อม โดยไม่ใช่บริษัท AUKEY

 1. บริษัท ไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 2. กรณีสินค้ายกเลิกการผลิตทางบริษัทขอชดเชยตามรายละเอียดด้านล่างนี้****

อายุ 1-6 เดือน ชดเชย 75% ของมูลค่าสินค้า

อายุ 6-12 เดือน ชดเชย 50% ของมูลค้าสินค้า

อายุ 12-18 เดือน ชดเชย 25% ของมูลค้าสินค้า

อายุ 18-24 เดือน ชดเชย 5% ของมูลค้าสินค้า

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ช่องทางการรับสิทธิประกัน

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าต้อง ลงทะเบียนรับสิทธิประกันสินค้า ภายใน 7 วัน ทันที ที่ Line AUKEY Thailand พิมพ์ @aukeythai พร้อมแจ้งรับสิทธิทันที

*เนื่องจากใบเสร็จที่ซื้อสินค้าข้อความอาจเลื่อนหาย การลงทะเบียนภายใน 7 วัน จึงถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์แก่ทางลูกค้า

 

ส่งสินค้าที่จะเคลมได้ที่

 1. ตัวแทนจำหน่ายของ AUKEY
 2. AUKEY Thailand (ฝ่ายเคลมสินค้า) ที่อยู่ 9/168 ซ.วิภาวดี64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร: 0969424641

* AUKEY จะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้น “ อยู่ภายใต้การรับประกัน ” หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทตามมาตรฐานข้างต้น

การรับประกันของ AUKEY จะไม่มีการซ่อมแซม จะเป็นการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ในกรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับประกัน บริษัทจะใช้เวลาในการดำเนินเรื่องเละส่งคืนสินค้าใหม่ ภายใน 1-2 สัปดาห์